Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.376
Kela/Lomake - Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta
Koodisto
Kyllä
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.376
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Lomakkeen täyttää ensihoitaja. Pääsääntöisesti kaikissa tapauksissa OSA 2 lähetetään Kelaan. Poikkeuksellisesti "hoidettu kohteessa" -tapauksissa OSA 3 pitää toimittaa Kelaan. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela, Lomaketiimi

Användningsändamål: Blanketten fylls i av en förstavårdare. I regel skickas DEL 2 alltid till FPA, men ett undantag är fall där patienten behandlats på stället. Då ska DEL 3 lämnas till FPA. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Luokituksen versiot
Kela/Lomake - Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.376.20150101
Kela/Lomake - Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
10.05.2015 20:37 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj