Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40126
Sähköinen lääkemääräys - Lääketietokannasta saatava valmisteen laji
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Lääketietokannasta saatava valmisteen laji 2006 (Default version)
1.2.246.537.5.40126
Sähköinen lääkemääräys - Lääketietokannasta saatava valmisteen laji
Codes
No
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Lääketietokannasta saatava valmisteen laji -luokituksella kuvataan Lääketietokannan mukainen valmisteen laji. Luokitusta käytetään apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmissä silloin, kun ne käyttävät valtakunnallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen.

Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.