Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.48
THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan henkilöiden toimintakykyyn liittyvää tietoa rakenteisessa muodossa. Luokituksen avulla voidaan ilmaista, mitä toimintakyvyn eri osa-alueita ja niiden sisältämiä yksittäisiä kuvauskohteita voidaan kuvata erilaisilla toimintakyvyn arviointimenetelmillä ja -mittareilla.Luokitusta hyödynnetään esimerkiksi kansalaisille suunnatuissa sähköisissä palveluissa.

THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2001 julkaisemaan luokitukseen Classification of Functioning, Disability and Health: ICF ja sen suomenkieliseen käännökseen ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (Stakes, 2004). Kansainvälisen luokituksen tekijänoikeudet ovat WHO:lla ja luokituksen suomenkielisen käännöksen tekijänoikeudet ovat THL:llä.

Suomenkielinen luokitus julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelimella WHO:n THL:lle myöntämän julkaisuluvan perusteella. Sopimuksen mukaan THL tai THL:n edelleen lisensoima taho voi kehittää luokitukseen perustuvia sovelluksia tai muita tietojärjestelmiä ei-kaupalliseen käyttöön. THL tai muu taho ei saa käyttää luokitusta kaupallisiin sovelluksiin tai työkaluihin. Sovelluksissa ei saa olla mainoksia tai ilmoituksia, eikä niissä saa millään tavalla ilmetä, että WHO tukisi tiettyä tuotetta tai yritystä.

Maailman Terveysjärjestö (WHO) on julkaissut tämän luokituksen vuonna 2001 nimellä International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. ©World Health Organisation 2001. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle julkaisuoikeuden suomenkieliseen laitokseen, jonka nimi on ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. ©World Health Organisation 2004.

Vastuutaho: Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä, THL/TIRA, PAKE

Version details
THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.48.2014
THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2005 - 31.12.2099
25.10.2018 16:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj