Classification and classification version details
1.2.246.537.6.48
THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus
Selected version
THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus (Default version)
1.2.246.537.6.48
THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Käyttötarkoitus: THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan henkilöiden toimintakykyyn liittyvää tietoa rakenteisessa muodossa. Luokituksen avulla voidaan ilmaista, mitä toimintakyvyn eri osa-alueita ja niiden sisältämiä yksittäisiä kuvauskohteita voidaan kuvata erilaisilla toimintakyvyn arviointimenetelmillä ja -mittareilla.Luokitusta hyödynnetään esimerkiksi kansalaisille suunnatuissa sähköisissä palveluissa.

THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2001 julkaisemaan luokitukseen Classification of Functioning, Disability and Health: ICF ja sen suomenkieliseen käännökseen ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (Stakes, 2004). Kansainvälisen luokituksen tekijänoikeudet ovat WHO:lla ja luokituksen suomenkielisen käännöksen tekijänoikeudet ovat THL:llä.

Suomenkielinen luokitus julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelimella WHO:n THL:lle myöntämän julkaisuluvan perusteella. Sopimuksen mukaan THL tai THL:n edelleen lisensoima taho voi kehittää luokitukseen perustuvia sovelluksia tai muita tietojärjestelmiä ei-kaupalliseen käyttöön. THL tai muu taho ei saa käyttää luokitusta kaupallisiin sovelluksiin tai työkaluihin. Sovelluksissa ei saa olla mainoksia tai ilmoituksia, eikä niissä saa millään tavalla ilmetä, että WHO tukisi tiettyä tuotetta tai yritystä.

Maailman Terveysjärjestö (WHO) on julkaissut tämän luokituksen vuonna 2001 nimellä International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. ©World Health Organisation 2001. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle julkaisuoikeuden suomenkieliseen laitokseen, jonka nimi on ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. ©World Health Organisation 2004.

Vastuutaho: Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä, THL/TIRA, PAKE

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.