Classification and classification version details
1.2.246.537.6.246
THL - Toimenpiteen tekijän rooli
Selected version
THL - Toimenpiteen tekijän rooli (Default version)
1.2.246.537.6.246
THL - Toimenpiteen tekijän rooli
Codes
No
No
Yes
No
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
F

Käyttötarkoitus: THL - Toimenpiteen tekijän rooli -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön roolia toimenpiteen tekemisessä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.