Classification and classification version details
1.2.246.537.6.245
THL - Mittaus- tai tutkimustuloksen poikkeavuus
Selected version
THL - Mittaus- tai tutkimustuloksen poikkeavuus (Default version)
1.2.246.537.6.245
THL - Mittaus- tai tutkimustuloksen poikkeavuus
Codes
Yes
No
Yes
No
THL - Avvikelse i mät- eller undersökningsresultat
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoituskuvaus: THL - Mittaus- tai tutkimustuloksen poikkeavuus -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvantamistutkimusten ja fysiologisten mittausten lausunnoissa kuvaamaan mittaustuloksen poikkeavuutta viitearvojen mukaisesta tuloksesta tai muutoin normaaliksi arvioidusta tuloksesta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodverket THL - Avvikelse i mät- eller undersökningsresultat används i utlåtanden från bilddiagnosiska undersökningar och fysiologiska mätningar i strukturerade patientjournaler inom hälso- och sjukvården för att beskriva avvikelser i mätresultat enligt referensvärden eller andra bedömningar av vad som är normalt.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.