Classification and classification version details
1.2.246.537.6.244
THL - Lausunnon tila
Selected version
THL - Lausunnon tila (Default version)
1.2.246.537.6.244
THL - Lausunnon tila
Codes
No
No
Yes
No
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
F

Käyttötarkoitus: THL - Lausunnon tila -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan sitä, onko terveydenhuollon ammattihenkilön laatima, potilasta koskeva lausunto alustava, lopullinen vai lisälausunto.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.