Classification and classification version details
1.2.246.537.6.247
THL - Lääkitystarkistuksen tyyppi
Selected version
THL - Lääkitystarkistuksen tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.247
THL - Lääkitystarkistuksen tyyppi
Codes
No
No
Yes
No
THL - Lääkitystarkistuksen tyyppi (Typ av medicineringskontroll)
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - Lääkitystarkistuksen tyyppi -luokitusta käytetään rakenteisissa potilasasiakirjamerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa ilmaisemaan lääkityksen tarkistusmerkinnässä, millä tarkkuudella potilaan lääkitys on tarkistettu tai arvioitu.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: THL - Klassificeringen Lääkitystarkistuksen tyyppi (Typ av medicineringskontroll) används i den strukturerade dokumentationen av patientuppgifter, Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten för att i anteckningarna om medicineringskontroll ange med vilken noggrannhet patientens medicinering har kontrollerats eller bedömts.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.