Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.243
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Koodisto
Ei
Ei
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:F
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan, missä määrin potilaan hoitoa rajoitetaan hoitotilanteissa. Koodistoa käytettäessä tulee huomioida potilaan tilanne kokonaisuutena. Potilaan tilanteen muuttuessa hoidon rajausta tulee arvioida uudelleen. Hoidon rajaukset tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.
Koodit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Koodeja voidaan käyttää täydentämään toisiaan.

Vastuutaho: THL

Luokituksen versiot
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.243.2014
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
28.02.2015 20:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj