Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.243
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan, missä määrin potilaan hoitoa rajoitetaan hoitotilanteissa. Koodistoa käytettäessä tulee huomioida potilaan tilanne kokonaisuutena. Potilaan tilanteen muuttuessa hoidon rajausta tulee arvioida uudelleen. Hoidon rajaukset tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.
Koodit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Koodeja voidaan käyttää täydentämään toisiaan.

Vastuutaho: THL

Version details
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.243.2014
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
28.02.2015 20:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj