Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3013
ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Den skriftliga vårdanvisning som användes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, minkä kirjallisen hoito-ohjeen mukaan potilasta hoidettiin. Hoito-ohjeluokitus noudattaa Duodecimin Ensihoito-oppaassa julkaistua luetteloa hoito-ohjeista.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den skriftliga vårdanvisning som användes används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om den skriftliga vårdanvisning enligt vilken patienten vårdades. Klassificeringen av vårdanvisningarna följer den förteckning över vårdanvisningar som Duodecim har publicerat i handboken om prehospital akutsjukvård (Ensihoito-opas).

Luokituksen versiot
ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3013.2014
ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.12.2017 14:51 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj