Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3051
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö
Selected version
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö (Default version)
1.2.246.537.6.3051
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö
Codes
No
No
Yes
ENSIH - Användning av rådgivande defibrillator

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö peruselvytyksessä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan tietoa siitä, käytettiinkö ennen ensihoitohenkilöstön saapumista kohteeseen  tapahtuneessa peruselvytyksessä neuvovaa defibrillaattoria (AED, automatic external defibrillator).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Användning av rådgivande defibrillator används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om huruvida rådgivande defibrillator (AED, automatic external defibrillator) användes för basal återupplivning innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.