Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3051
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Användning av rådgivande defibrillator
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö peruselvytyksessä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan tietoa siitä, käytettiinkö ennen ensihoitohenkilöstön saapumista kohteeseen  tapahtuneessa peruselvytyksessä neuvovaa defibrillaattoria (AED, automatic external defibrillator).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Användning av rådgivande defibrillator används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om huruvida rådgivande defibrillator (AED, automatic external defibrillator) användes för basal återupplivning innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3051.2014
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 16:23 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj