Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3048
ENSIH - Potilaan elottomuus
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Patienten livlös
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elottomuus -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, liittyikö  ensihoitotapahtumaan potilaan elottomuutta, ja ilmenikö elottomuus ennen ensihoitohenkilöstön saapumista kohteeseen vai sen jälkeen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patienten livlös används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om huruvuda patienten var livlös under den prehospitala akutsjukvårdshändelsen och huruvida livlösheten uppträdde innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen eller efter det.

Version details
ENSIH - Potilaan elottomuus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3048.2014
ENSIH - Potilaan elottomuus
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
06.07.2017 23:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj