Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3048
ENSIH - Potilaan elottomuus
Selected version
ENSIH - Potilaan elottomuus (Default version)
1.2.246.537.6.3048
ENSIH - Potilaan elottomuus
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Patienten livlös

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elottomuus -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, liittyikö  ensihoitotapahtumaan potilaan elottomuutta, ja ilmenikö elottomuus ennen ensihoitohenkilöstön saapumista kohteeseen vai sen jälkeen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patienten livlös används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om huruvuda patienten var livlös under den prehospitala akutsjukvårdshändelsen och huruvida livlösheten uppträdde innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen eller efter det.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.