Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3048
ENSIH - Potilaan elottomuus
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Patienten livlös
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elottomuus -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, liittyikö  ensihoitotapahtumaan potilaan elottomuutta, ja ilmenikö elottomuus ennen ensihoitohenkilöstön saapumista kohteeseen vai sen jälkeen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patienten livlös används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om huruvuda patienten var livlös under den prehospitala akutsjukvårdshändelsen och huruvida livlösheten uppträdde innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen eller efter det.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan elottomuus (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3048.2014
ENSIH - Potilaan elottomuus
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
06.07.2017 23:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj