Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3010
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Organsystem för det primära symtomet eller fyndet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön havainnoiman ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmää. Luokitus on johdettu perusterveydenhuollon kansainvälisen ICPC2-luokituksen suomenkielisestä versiosta ja sen päätason elinjärjestelmäluokista.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Organsystem för det primära symtomet eller fyndet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva organsystemet för det primära symtom eller fynd som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade. Klassificeringen är härledd från den finskspråkiga versionen av den internationella ICPC2-klassificeringen inom primärvården och organsystemklasserna på dess huvudnivå.

Version details
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3010.2014
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 16:13 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj