Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3010
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä
Selected version
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä (Default version)
1.2.246.537.6.3010
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Organsystem för det primära symtomet eller fyndet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön havainnoiman ensisijaisen oireen tai löydöksen elinjärjestelmää. Luokitus on johdettu perusterveydenhuollon kansainvälisen ICPC2-luokituksen suomenkielisestä versiosta ja sen päätason elinjärjestelmäluokista.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Organsystem för det primära symtomet eller fyndet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva organsystemet för det primära symtom eller fynd som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade. Klassificeringen är härledd från den finskspråkiga versionen av den internationella ICPC2-klassificeringen inom primärvården och organsystemklasserna på dess huvudnivå.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.