Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3077
ENSIH - Potilasmäärän luokka
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Klass för patientantal
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH -  Potilasmäärän luokka -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävään kuuluvaa potilasmäärää. Oletuksena on, että potilasmäärä on yksi.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Klass för patientantal används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva antalet patienter som hör till det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget. Antagandet är att antalet patienter är en.

Version details
ENSIH - Potilasmäärän luokka (Default version)
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3077.2014
ENSIH - Potilasmäärän luokka
Status ImageDeleted
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
26.03.2020 14:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj