Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3077
ENSIH - Potilasmäärän luokka
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Klass för patientantal
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH -  Potilasmäärän luokka -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävään kuuluvaa potilasmäärää. Oletuksena on, että potilasmäärä on yksi.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Klass för patientantal används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva antalet patienter som hör till det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget. Antagandet är att antalet patienter är en.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilasmäärän luokka (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3077.2014
ENSIH - Potilasmäärän luokka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 16:04 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj