Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3074
ENSIH - Ilmoitus muulle viranomaiselle
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Anmälan till annan myndighet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ilmoitus muille viranomaisille -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan, kenelle muulle viranomaiselle potilaan tai hänen lähiympäristönsä tilanteesta  tehtiin ilmoitus.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Anmälan till annan myndighet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva till vilken annan myndighet anmälan gjordes om patientens situation eller situationen i patientens näromgivning.

Luokituksen versiot
ENSIH - Ilmoitus muulle viranomaiselle (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3074.2014
ENSIH - Ilmoitus muulle viranomaiselle
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 15:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj