Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3074
ENSIH - Ilmoitus muulle viranomaiselle
Selected version
ENSIH - Ilmoitus muulle viranomaiselle (Default version)
1.2.246.537.6.3074
ENSIH - Ilmoitus muulle viranomaiselle
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Anmälan till annan myndighet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ilmoitus muille viranomaisille -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan, kenelle muulle viranomaiselle potilaan tai hänen lähiympäristönsä tilanteesta  tehtiin ilmoitus.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Anmälan till annan myndighet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva till vilken annan myndighet anmälan gjordes om patientens situation eller situationen i patientens näromgivning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.