Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3054
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Avancerad återupplivning
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen  -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa millä tavalla potilasta elvytettiin, ja mikäli elvytystä ei annettu, kuvataan elvytyksestä pidättäytymisen syy.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Avancerad återupplivning används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva hur patienten återupplivades och, såvida återupplivning inte utfördes, för att beskriva orsaken till att man avstod från återupplivning.

Version details
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3054.2014
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 15:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj