Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3054
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Avancerad återupplivning
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen  -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa millä tavalla potilasta elvytettiin, ja mikäli elvytystä ei annettu, kuvataan elvytyksestä pidättäytymisen syy.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Avancerad återupplivning används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva hur patienten återupplivades och, såvida återupplivning inte utfördes, för att beskriva orsaken till att man avstod från återupplivning.

Luokituksen versiot
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3054.2014
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 15:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj