Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3054
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen
Selected version
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen (Default version)
1.2.246.537.6.3054
ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Avancerad återupplivning

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen  -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa millä tavalla potilasta elvytettiin, ja mikäli elvytystä ei annettu, kuvataan elvytyksestä pidättäytymisen syy.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Avancerad återupplivning används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva hur patienten återupplivades och, såvida återupplivning inte utfördes, för att beskriva orsaken till att man avstod från återupplivning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.