Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3014
ENSIH - Hoito-ohjeen antajan rooli ensihoitopalvelussa
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Roll inom den prehositala akutsjukvården för den som gav vårdanvisningen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoito-ohjeen antajan rooli ensihoitopalvelussa -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan hoito- tai toimintaohjeen antaneen henkilön roolia ensihoitopalvelussa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: ENSIH – Roll inom den prehospitala akutsjukvården för den som gav vårdanvisningen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva rollen inom den prehospitala akutsjukvården för den person som gav vårdanvisningen eller direktivet.

Luokituksen versiot
ENSIH - Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3014.2014
ENSIH - Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.12.2017 14:37 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj