Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3068
ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Orsak till utebliven transport
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy -luokituksella ilmaistaan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa syy sille, miksi potilasta ei kuljetettu hälytetyllä ensihoitoyksiköllä  (ambulanssi tai muu kuljetusväline) jatkoarvioon tai jatkohoitoon. Luokituksen sisältö on kuvattu Sosiaali- ja terveysministeriön Hätäkeskuslaitokselle antamassa dokumentissa 'Tehtävälajit 112-toiminnassa'.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till utebliven transport används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att uttrycka orsaken till att patienten inte transporterades med den larmade prehospitala akutsjukvårdsenheten (ambulans eller annat transportmedel) för vidare bedömning och fortsatt vård. Innehållet i klassificeringen beskrivs i dokumentet om olika slag av uppdrag inom 112-verksamheten, som Social- och hälsovårdsministeriet har gett Nödcentralen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3068.2014
ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 15:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj