Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3073
ENSIH - Ohjeet potilaalle
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Anvisningar för patienten
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ohjeet potilaalle -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan annettujen ohjeiden sisältöä potilaalle, jota ei kuljetettu jatkohoitoon vaan jolle annettiin ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Anvisningar för patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva innehållet i anvisningarna för en patient som inte transporterades till fortsatt vård utan gavs anvisningar för fortsatta åtgärder.

Luokituksen versiot
ENSIH - Ohjeet potilaalle (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3073.2014
ENSIH - Ohjeet potilaalle
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 15:06 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj