Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3073
ENSIH - Ohjeet potilaalle
Selected version
ENSIH - Ohjeet potilaalle (Default version)
1.2.246.537.6.3073
ENSIH - Ohjeet potilaalle
Codes
No
No
Yes
ENSIH - Anvisningar för patienten

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ohjeet potilaalle -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan annettujen ohjeiden sisältöä potilaalle, jota ei kuljetettu jatkohoitoon vaan jolle annettiin ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Anvisningar för patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva innehållet i anvisningarna för en patient som inte transporterades till fortsatt vård utan gavs anvisningar för fortsatta åtgärder.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.