Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3072
ENSIH - Sairaalan yksikkö
Selected version
ENSIH - Sairaalan yksikkö (Default version)
1.2.246.537.6.3072
ENSIH - Sairaalan yksikkö
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Enhet på sjukhus

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Sairaalan yksikkö -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, mihin sairaalan yksikköön potilas kuljetettiin sairaalassa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Enhet på sjukhus används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva till vilken enhet på sjukhuset patienten transporterades.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.