Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3072
ENSIH - Sairaalan yksikkö
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Enhet på sjukhus
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Sairaalan yksikkö -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, mihin sairaalan yksikköön potilas kuljetettiin sairaalassa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Enhet på sjukhus används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva till vilken enhet på sjukhuset patienten transporterades.

Luokituksen versiot
ENSIH - Sairaalan yksikkö (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3072.2014
ENSIH - Sairaalan yksikkö
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 14:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj