Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3072
ENSIH - Sairaalan yksikkö
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Enhet på sjukhus
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Sairaalan yksikkö -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, mihin sairaalan yksikköön potilas kuljetettiin sairaalassa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Enhet på sjukhus används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva till vilken enhet på sjukhuset patienten transporterades.

Version details
ENSIH - Sairaalan yksikkö (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3072.2014
ENSIH - Sairaalan yksikkö
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
10.07.2019 14:08 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj