Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3071
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi
Selected version
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.3071
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi
Codes
No
No
Yes
ENSIH - Typ av transportmål

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi -luokituksella  kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, minkä tyyppiseen paikkaan ensihoitoyksikkö kuljetti potilaan.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Typ av transportmål används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om hurdan plats den prehospitala akutsjukvården transporterade patienten till.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.