Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3071
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi
Selected version
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.3071
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Typ av transportmål

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi -luokituksella  kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, minkä tyyppiseen paikkaan ensihoitoyksikkö kuljetti potilaan.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Typ av transportmål används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om hurdan plats den prehospitala akutsjukvården transporterade patienten till.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.