Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3071
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Typ av transportmål
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi -luokituksella  kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, minkä tyyppiseen paikkaan ensihoitoyksikkö kuljetti potilaan.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Typ av transportmål används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om hurdan plats den prehospitala akutsjukvården transporterade patienten till.

Version details
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3071.2014
ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
09.07.2019 13:38 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj