Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3069
ENSIH - Potilaan kuljetusväline
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Transportmedel för patienten
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan kuljetusväline -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, millä kuljetusvälineellä potilas kuljetettiin ensihoitotapahtuman aikana.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Transportmedel för patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vilket transportmedel patienten transporterades med under den prehospitala akutsjukvårdshändelsen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan kuljetusväline (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3069.2014
ENSIH - Potilaan kuljetusväline
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
04.12.2015 13:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj