Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3069
ENSIH - Potilaan kuljetusväline
Selected version
ENSIH - Potilaan kuljetusväline (Default version)
1.2.246.537.6.3069
ENSIH - Potilaan kuljetusväline
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Transportmedel för patienten

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan kuljetusväline -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tieto siitä, millä kuljetusvälineellä potilas kuljetettiin ensihoitotapahtuman aikana.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Transportmedel för patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vilket transportmedel patienten transporterades med under den prehospitala akutsjukvårdshändelsen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.