Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3062
ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy
Selected version
ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy (Default version)
1.2.246.537.6.3062
ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Orsak till komplikation i kontrollen av andningsvägarna

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan hengitystiehallinnan mahdollisen epäonnistumisen  syytä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till komplikation i kontrollen av andningsvägarna används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva orsaken till att kontrollen av andningsvägarna eventuellt misslyckades.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.