Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3065
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Den som säkerställde positionen av andningsvägsinstrumentet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa, kuka ensihoitopalvelun tai terveydenhuollon ammattihenkilö varmisti hengitystievälineen asianmukaisen sijainnin potilaan hengitysteissä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som säkerställde positionen av andningsvägsinstrumentet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vem av de yrkesutbildade personerna i den prehospitala akutsjukvårdstjänsten eller i hälsovården som säkerställde att instrumentet var korrekt placerat i patientens andningsvägar.

Luokituksen versiot
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3065.2014
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
03.12.2015 14:36 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj