Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3065
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja
Selected version
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja (Default version)
1.2.246.537.6.3065
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Den som säkerställde positionen av andningsvägsinstrumentet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja -luokituksella kuvataan  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa, kuka ensihoitopalvelun tai terveydenhuollon ammattihenkilö varmisti hengitystievälineen asianmukaisen sijainnin potilaan hengitysteissä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som säkerställde positionen av andningsvägsinstrumentet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vem av de yrkesutbildade personerna i den prehospitala akutsjukvårdstjänsten eller i hälsovården som säkerställde att instrumentet var korrekt placerat i patientens andningsvägar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.