Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3064
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Sättet att säkerställa positionen av instrument i andningsvägarna
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla hengitystievälineen asianmukainen sijainti potilaan hengitysteissä varmistettiin

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Sättet att säkerställa positionen av instrument i andningsvägarna används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken man säkerställde att instrumentet var korrekt placerat i patientens andningsvägar.

Luokituksen versiot
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3064.2014
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
03.12.2015 14:32 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj