Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3064
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa
Selected version
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa (Default version)
1.2.246.537.6.3064
ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Sättet att säkerställa positionen av instrument i andningsvägarna

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla hengitystievälineen asianmukainen sijainti potilaan hengitysteissä varmistettiin

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Sättet att säkerställa positionen av instrument i andningsvägarna används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken man säkerställde att instrumentet var korrekt placerat i patientens andningsvägar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.