Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3063
ENSIH - Käytetty hengitystieväline
Selected version
ENSIH - Käytetty hengitystieväline (Default version)
1.2.246.537.6.3063
ENSIH - Käytetty hengitystieväline
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Använt hjälpmedel för andningsvägarna

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Käytetty hengitystieväline -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa sitä, mitä apuvälinettä on käytetty potilaan hengitysteiden turvaamisessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Använt hjälpmedel för andningsvägarna används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vilket hjälpmedel som användes för att säkra patientens andningsvägar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.