Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3063
ENSIH - Käytetty hengitystieväline
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Använt hjälpmedel för andningsvägarna
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Käytetty hengitystieväline -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa sitä, mitä apuvälinettä on käytetty potilaan hengitysteiden turvaamisessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Använt hjälpmedel för andningsvägarna används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vilket hjälpmedel som användes för att säkra patientens andningsvägar.

Luokituksen versiot
ENSIH - Käytetty hengitystieväline (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3063.2014
ENSIH - Käytetty hengitystieväline
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
03.12.2015 13:40 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj