Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3066
ENSIH - Nesteensiirtoreitti
Selected version
ENSIH - Nesteensiirtoreitti (Default version)
1.2.246.537.6.3066
ENSIH - Nesteensiirtoreitti
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Infusionsväg

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Nesteensiirtoreitti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan nesteensiirtoon ja lääkkeiden antoon tarvittavan nesteensiirtokanyylin sijaintia potilaan kehossa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Infusionsväg används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva placeringen av den infusionskanyl i patientens kropp som behövs för att tillföra läkemedel.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.