Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3066
ENSIH - Nesteensiirtoreitti
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Infusionsväg
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Nesteensiirtoreitti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan nesteensiirtoon ja lääkkeiden antoon tarvittavan nesteensiirtokanyylin sijaintia potilaan kehossa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Infusionsväg används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva placeringen av den infusionskanyl i patientens kropp som behövs för att tillföra läkemedel.

Luokituksen versiot
ENSIH - Nesteensiirtoreitti (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3066
ENSIH - Nesteensiirtoreitti
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
03.12.2015 13:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj