Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3012
ENSIH - Hoito-ohjeen muoto
Selected version
ENSIH - Hoito-ohjeen muoto (Default version)
1.2.246.537.6.3012
ENSIH - Hoito-ohjeen muoto
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Vårdanvisningens form

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoito-ohjeen muoto -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, millä tavalla ensihoitohenkilöstö on saanut hoito-ohjeen lääkäriltä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Vårdanvisningens form används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva på vilket sätt den prehospitala akutsjukvårdspersonalen fick vårdanvisningen av läkaren.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.