Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3067
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Selected version
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot (Default version)
1.2.246.537.6.3067
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Komplikationer vid prehospitala akutsjukvårdsåtgärder

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan toimenpiteeseen tai lääkehoitoon mahdollisesti liittyvää lisävaikeutta tai haittaa  potilaalle.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Komplikationer vid prehospitala akutsjukvårdsåtgärder används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva en extra svårighet eller ett men för patienten som eventuellt är förknippade med åtgärden eller läkemedelsbehandlingen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.