Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3067
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Komplikationer vid prehospitala akutsjukvårdsåtgärder
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan toimenpiteeseen tai lääkehoitoon mahdollisesti liittyvää lisävaikeutta tai haittaa  potilaalle.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Komplikationer vid prehospitala akutsjukvårdsåtgärder används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva en extra svårighet eller ett men för patienten som eventuellt är förknippade med åtgärden eller läkemedelsbehandlingen.

Version details
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3067
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj