Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3067
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Komplikationer vid prehospitala akutsjukvårdsåtgärder
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan toimenpiteeseen tai lääkehoitoon mahdollisesti liittyvää lisävaikeutta tai haittaa  potilaalle.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Komplikationer vid prehospitala akutsjukvårdsåtgärder används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva en extra svårighet eller ett men för patienten som eventuellt är förknippade med åtgärden eller läkemedelsbehandlingen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3067
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj