Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3047
ENSIH - Kuvantamismenetelmä
Selected version
ENSIH - Kuvantamismenetelmä (Default version)
1.2.246.537.6.3047
ENSIH - Kuvantamismenetelmä
Codes
No
No
Yes
ENSIH - Bilddiagnostik

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuvantamismenetelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla ensihoitohenkilöstö on tehnyt potilaan kuvantamistutkimuksen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Bilddiagnostik används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde den bilddiagnostiska undersökningen av patienten.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.