Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3047
ENSIH - Kuvantamismenetelmä
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Bilddiagnostik
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuvantamismenetelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla ensihoitohenkilöstö on tehnyt potilaan kuvantamistutkimuksen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Bilddiagnostik används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde den bilddiagnostiska undersökningen av patienten.

Version details
ENSIH - Kuvantamismenetelmä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3047.2014
ENSIH - Kuvantamismenetelmä
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
26.07.2017 20:40 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj