Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3047
ENSIH - Kuvantamismenetelmä
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Bilddiagnostik
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuvantamismenetelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla ensihoitohenkilöstö on tehnyt potilaan kuvantamistutkimuksen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Bilddiagnostik används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde den bilddiagnostiska undersökningen av patienten.

Luokituksen versiot
ENSIH - Kuvantamismenetelmä (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3047.2014
ENSIH - Kuvantamismenetelmä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
26.07.2017 20:40 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj