Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3046
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Plats för mätning av kroppstemperaturen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, mistä  potilaan kehon osasta lämmönmittaus on tehty.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Plats för mätning av kroppstemperaturen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva informationen om var i patientens kropp temperaturen mättes.

Luokituksen versiot
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3046.2014
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj