Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3046
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Plats för mätning av kroppstemperaturen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, mistä  potilaan kehon osasta lämmönmittaus on tehty.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Plats för mätning av kroppstemperaturen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva informationen om var i patientens kropp temperaturen mättes.

Version details
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3046.2014
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj