Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3046
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka
Selected version
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka (Default version)
1.2.246.537.6.3046
ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Plats för mätning av kroppstemperaturen

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, mistä  potilaan kehon osasta lämmönmittaus on tehty.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Plats för mätning av kroppstemperaturen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva informationen om var i patientens kropp temperaturen mättes.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.