Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3045
ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät
Selected version
ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät (Default version)
1.2.246.537.6.3045
ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Faktorer som påverkar GCS-bedömningen

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat Glasgow'n kooma-asteikon tuloksen arviointiin ja tulkintaan.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Faktorer som påverkar GCS-bedömningen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva de faktorer som påverkar bedömningen och tolkningen av resultatet på Glasgow Coma-skalan.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.