Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3045
ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Faktorer som påverkar GCS-bedömningen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat Glasgow'n kooma-asteikon tuloksen arviointiin ja tulkintaan.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Faktorer som påverkar GCS-bedömningen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva de faktorer som påverkar bedömningen och tolkningen av resultatet på Glasgow Coma-skalan.

Version details
ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3045.2014
ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:20 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj