Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3044
ENSIH - Hengitystyö
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Andningsarbete
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystyö -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota potilaan hengityksestä ja hengitystyön poikkeavuudesta.

Vastuutaho: THL

Användninyftegss: Klassificeringen ENSIH - Andningsarbete används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens andning och av hur avvikande andningsarbetet var.

Version details
ENSIH - Hengitystyö (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3044.2014
ENSIH - Hengitystyö
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj