Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3044
ENSIH - Hengitystyö
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Andningsarbete
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystyö -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota potilaan hengityksestä ja hengitystyön poikkeavuudesta.

Vastuutaho: THL

Användninyftegss: Klassificeringen ENSIH - Andningsarbete används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens andning och av hur avvikande andningsarbetet var.

Luokituksen versiot
ENSIH - Hengitystyö (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3044.2014
ENSIH - Hengitystyö
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj