Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3044
ENSIH - Hengitystyö
Selected version
ENSIH - Hengitystyö (Default version)
1.2.246.537.6.3044
ENSIH - Hengitystyö
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Andningsarbete

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hengitystyö -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota potilaan hengityksestä ja hengitystyön poikkeavuudesta.

Vastuutaho: THL

Användninyftegss: Klassificeringen ENSIH - Andningsarbete används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens andning och av hur avvikande andningsarbetet var.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.