Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3043
ENSIH - EKG tulkinta
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Tolkning av EKG
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-tulkinta -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, kuka on tulkinnut potilaan sydämen sähkökäyrän löydökset ja millä tavoin.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Tolkning av EKG används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva informationen om vem som tolkade fynden i patientens elektrokardiogram och hur.

Luokituksen versiot
ENSIH - EKG tulkinta (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3043.2014
ENSIH - EKG tulkinta
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj