Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3043
ENSIH - EKG tulkinta
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Tolkning av EKG
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-tulkinta -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, kuka on tulkinnut potilaan sydämen sähkökäyrän löydökset ja millä tavoin.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Tolkning av EKG används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva informationen om vem som tolkade fynden i patientens elektrokardiogram och hur.

Version details
ENSIH - EKG tulkinta (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3043.2014
ENSIH - EKG tulkinta
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj