Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3042
ENSIH - EKG-kytkennät
Selected version
ENSIH - EKG-kytkennät (Default version)
1.2.246.537.6.3042
ENSIH - EKG-kytkennät
Codes
No
No
Yes
ENSIH - EKG-avledningar

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-kytkennät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan sydämen sähkökäyrän mittaamisessa käytettyä kytkentämenetelmää.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - EKG-avledningar används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den avledningsmetod som användes vid mätningen av patientens elektrokardiogram.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.