Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3042
ENSIH - EKG-kytkennät
Selected version
ENSIH - EKG-kytkennät (Default version)
1.2.246.537.6.3042
ENSIH - EKG-kytkennät
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - EKG-avledningar

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-kytkennät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan sydämen sähkökäyrän mittaamisessa käytettyä kytkentämenetelmää.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - EKG-avledningar används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den avledningsmetod som användes vid mätningen av patientens elektrokardiogram.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.