Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3042
ENSIH - EKG-kytkennät
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - EKG-avledningar
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-kytkennät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan sydämen sähkökäyrän mittaamisessa käytettyä kytkentämenetelmää.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - EKG-avledningar används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den avledningsmetod som användes vid mätningen av patientens elektrokardiogram.

Luokituksen versiot
ENSIH - EKG-kytkennät (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3042.2014
ENSIH - EKG-kytkennät
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 22:00 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj