Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3040
ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Metoden att mäta pulsfrekvensen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla potilaan sydämen sykkeen tiheys ja säännöllisyys on mitattu.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Metoden att mäta pulsfrekvensen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken frekvensen och regelbundenheten i patientens hjärtpuls mättes.

Luokituksen versiot
ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3040.2014
ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 21:51 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj