Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3040
ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa
Selected version
ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa (Default version)
1.2.246.537.6.3040
ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa
Codes
No
No
Yes
ENSIH - Metoden att mäta pulsfrekvensen

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan menetelmää, jolla potilaan sydämen sykkeen tiheys ja säännöllisyys on mitattu.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Metoden att mäta pulsfrekvensen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den metod med vilken frekvensen och regelbundenheten i patientens hjärtpuls mättes.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.