Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3038
ENSIH - Raskaus
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Graviditet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Raskaus -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön saamaa tietoa tai havaintoa siitä, missä vaiheessa potilaan mahdollinen raskaus on.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Graviditet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den information som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen har fått eller vad den har observerat om i vilken fas patientens eventuella graviditet är.

Luokituksen versiot
ENSIH - Raskaus (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3038.2014
ENSIH - Raskaus
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.12.2015 21:41 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj