Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3037
ENSIH - Päihteiden käytön merkit
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Inverkan av alkohol och narkotika
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Päihteiden käytön merkit -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan alkoholin ja huumeiden käytöstä. Luokituksen tarkoituksena on tuottaa tietoa terveydentilan arviointiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Inverkan av alkohol och narkotika används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens användning av alkohol och narkotika. Syftet med klassificeringen är att ta fram kunskap om de faktorer som eventuellt inverkar på bedömningen av hälsotillståndet.

Luokituksen versiot
ENSIH - Päihteiden käytön merkit (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3037.2014
ENSIH - Päihteiden käytön merkit
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.12.2017 15:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj