Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3033
THL - Silmän löydöksen sijainti
Selected version
THL - Silmän löydöksen sijainti (Default version)
1.2.246.537.6.3033
THL - Silmän löydöksen sijainti
Codes
No
No
Yes
No
THL - Lokalisering av fynd i ett öga

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: THL - Silmän löydöksen sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa kertomuksessa kuvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön havaitsemien potilaan silmän löydösten sijaintia.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Lokalisering av fynd i ett öga används i den strukturerade patientjournalen för att beskriva lokaliseringen av fynd i patientens öga såsom de observerats av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.