Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3031
ENSIH - Raajan löydöksen sijainti
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Lokalisering av fynd i en extremitet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Raajan löydöksen sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön havaitsemien potilaan raajan löydösten sijaintia.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte:  Klassificeringen ENSIH - Lokalisering av fynd i en extremitet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva lokaliseringen av fynd i en extremitet hos patienten som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade.

Version details
ENSIH - Raajan löydöksen sijainti (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3031.2014
ENSIH - Raajan löydöksen sijainti
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
16.11.2015 15:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj