Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3031
ENSIH - Raajan löydöksen sijainti
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Lokalisering av fynd i en extremitet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Raajan löydöksen sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön havaitsemien potilaan raajan löydösten sijaintia.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte:  Klassificeringen ENSIH - Lokalisering av fynd i en extremitet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva lokaliseringen av fynd i en extremitet hos patienten som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade.

Luokituksen versiot
ENSIH - Raajan löydöksen sijainti (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3031.2014
ENSIH - Raajan löydöksen sijainti
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
16.11.2015 15:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj