Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3075
ENSIH - Tehtävän antaja
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Uppdragsgivare
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Tehtävän antaja -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävän tai hälytyksen antamaa tahoa. Oletuksena on, että hätäkeskus antaa ensihoitotehtävän.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Uppdragsgivare används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den instans som gav det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget eller larmet. Antagandet är att ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag ges av nödcentralen.

Version details
ENSIH - Tehtävän antaja (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3075.2014
ENSIH - Tehtävän antaja
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
10.07.2019 14:19 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj