Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3075
ENSIH - Tehtävän antaja
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Uppdragsgivare
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Tehtävän antaja -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävän tai hälytyksen antamaa tahoa. Oletuksena on, että hätäkeskus antaa ensihoitotehtävän.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Uppdragsgivare används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den instans som gav det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget eller larmet. Antagandet är att ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag ges av nödcentralen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Tehtävän antaja (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3075.2014
ENSIH - Tehtävän antaja
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
16.11.2015 14:14 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj