Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3075
ENSIH - Tehtävän antaja
Selected version
ENSIH - Tehtävän antaja (Default version)
1.2.246.537.6.3075
ENSIH - Tehtävän antaja
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Uppdragsgivare

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Tehtävän antaja -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävän tai hälytyksen antamaa tahoa. Oletuksena on, että hätäkeskus antaa ensihoitotehtävän.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Uppdragsgivare används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den instans som gav det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget eller larmet. Antagandet är att ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag ges av nödcentralen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.