Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3029
ENSIH - Selän tai selkärangan löydöksen sijainti
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Lokalisering av fynd som gäller ryggen eller ryggraden
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Selän ja selkärangan löydösten sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön havaitsemien potilaan selän ja selkärangan alueen löydöksien sijaintia.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Lokalisering av fynd som gäller ryggen eller ryggraden används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva lokaliseringen av fynd i trakten av patientens rygg och ryggrad hos patienten som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade.

Luokituksen versiot
ENSIH - Selän tai selkärangan löydöksen sijainti (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3029.2014
ENSIH - Selän tai selkärangan löydöksen sijainti
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
16.11.2015 13:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj