Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3027
ENSIH - Vatsan löydös
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fynd som gäller buken
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vatsan löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan vatsan alueen löydöksistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte:  Klassificeringen ENSIH - Fynd som gäller buken används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av fynd som gäller patientens buk.

Luokituksen versiot
ENSIH - Vatsan löydös (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3027.2014
ENSIH - Vatsan löydös
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
16.11.2015 13:44 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj