Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3027
ENSIH - Vatsan löydös
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fynd som gäller buken
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vatsan löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan vatsan alueen löydöksistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte:  Klassificeringen ENSIH - Fynd som gäller buken används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av fynd som gäller patientens buk.

Version details
ENSIH - Vatsan löydös (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3027.2014
ENSIH - Vatsan löydös
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
10.07.2019 12:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj