Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3026
ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti
Selected version
ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti (Default version)
1.2.246.537.6.3026
ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Lokalisering av fynd i buken

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön havaitsemien potilaan vatsan alueen löydösten sijaintia.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Lokalisering av fynd i buken används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva lokaliseringen av fynd i buktrakten hos patienten som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.