Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3025
ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fynd vid auskultation av hjärtat
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan sydämen kuuntelulöydöksistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fynd vid auskultation av hjärtat används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av fynd vid auskultation av patientens hjärta.

Luokituksen versiot
ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3025.2014
ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.07.2017 00:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj