Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3024
ENSIH - Rintakehän tai keuhkojen löydös
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fynd som gäller bröstkorgen eller lungorna
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Rintakehän tai keuhkojen löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan rintakehän alueen tai keuhkojen löydöksistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fynd som gäller bröstkorgen eller lungorna används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av fynd som gäller bröstkorgen eller lungorna.

Luokituksen versiot
ENSIH - Rintakehän tai keuhkojen löydös (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3024.2014
ENSIH - Rintakehän tai keuhkojen löydös
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
16.11.2015 11:10 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj