Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3023
ENSIH - Kaulan löydös
Selected version
ENSIH - Kaulan löydös (Default version)
1.2.246.537.6.3023
ENSIH - Kaulan löydös
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Fynd som gäller halsen

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kaulan löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan kaulan alueen löydöksistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte:  Klassificeringen ENSIH - Fynd som gäller halsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av fynd som gäller patientens hals.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.