Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3021
ENSIH - Pään löydös
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fynd som gäller huvudet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Pään löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan pään alueen löydöksistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fynd som gäller huvudet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av fynd som gäller patientens huvud.

Version details
ENSIH - Pään löydös (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3021.2014
ENSIH - Pään löydös
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
19.10.2015 15:46 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj