Classification and classification version details
1.2.246.537.6.608
THL - Lääkemerkinnän tyyppi
Selected version
THL - Lääkemerkinnän tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.608
THL - Lääkemerkinnän tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016
F

Käyttötarkoitus: THL - Lääkemerkinnän tyyppi -luokitusta käytetään  potilasasiakirjamerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa ilmaisemaan sitä, koskeeko lääkemerkintä lääkkeen määräämistä potilaalle vai lääkkeen antamista potilaalle.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.