Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40200
Kanta-palvelut - Yksityisten toimijoiden liittymismallit
Selected version
Kanta-palvelut - Yksityisten toimijoiden liittymismallit (Default version)
1.2.246.537.5.40200
Kanta-palvelut - Yksityisten toimijoiden liittymismallit
Codes
No
No
Yes
No
Kanta-tjänsterna - Anslutningsmodeller för privata aktörer
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Yksityisten toimijoiden liittymismallit -koodistoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa ilmaisemaan, millaisesta yksityisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon liittymismallin mukaisesta liittyjästä on kyse

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Kodsystemet Kanta-tjänsterna - Anslutningsmodeller för privata aktörer används inom social- och hälsovårdens riksomfattande informationssystemtjänster för att ange enligt vilken anslutningsmodell en aktör inom den privata hälso- och sjukvården eller socialvården har anslutit sig.

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.