Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.370
Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Elektroniskt recept/Blankett - Förbud mot utlämnande av receptuppgifter
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.370
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto  -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä sähköisen reseptin luovutuskieltojen ja niitä koskevien muutosten kirjaamisessa lainsäädännön määräysten mukaisesti (ks. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159 ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61). Lomakkeella voidaan rajata reseptitietojen näkyvyyttä tietojärjestelmissä reseptikohtaisesti.

Användningsändamål: Blankettstrukturen Elektroniskt recept/Blankett - Förbud mot utlämnande av receptuppgifter  används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att registrera förbud mot att lämna ut receptuppgifter samt förändringar som gäller förbuden, i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen (se lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 9.2.2007/159 och lagen om elektroniska recept 2.2.2007/61). På blanketten kan man receptspecifikt begränsa i vilken utsträckning uppgifterna visas i datasystemen.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Version details
Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.370.2014
Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2099
03.05.2017 11:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj